قرعه کشی غذانت


  • نفر اول هنوز تعیین نشده
  • نفر دوم هنوز تعیین نشده
  • نفر سوم هنوز تعیین نشده

زمان باقی مانده تا قرعه کشی

-۶۲۷

روز

  • -۶۲۷روز
  • -۱۵ساعت
  • -۵۸دقیقه
  • -۵۷ثانیه

این قرعه کشی هر هفته از بین تمام کاربران عضو شده صورت می پذیرد، به این شکل که شما با یک بار عضو شدن، همیشه پای ثابت قرعه کشی های هفتگی غذانت خواهد بود.

  • کاربرانی که امتیاز بیشتری دارند، از شانس بیشتری برای برنده شدن برخوردار هستند.
  • حداقل امتیاز برای شرکت در قرعه کشی هفتگی 5امتیاز می باشد.

برندگان دوره های پیش